Verder lezen

Op Onderwijsreis: toeren door toekomstscenario's blijkt vruchtbaar 

Er is nog nooit onderwijs geweest dat zich niet heeft afgevraagd voor welke samenleving het opleidt.  Die vraag is van alle tijden. Toch lijkt het appel op toekomstvisie sterker dan ooit. Het zal te maken hebben met de veelheid aan grote vraagstukken, de ingewikkeldheid ervan, de snelheid waarmee ontwikkelingen zich aandienen en de zorg waarmee men die ontwikkelingen beziet. Klimaatproblematiek, globalisering, technologisering. 

Artikel in  het vakblad 'Van Twaalf tot Achttien'. Lees hier verder. 

Changing teacher perspectives: game-based scenario writing

 

A group of Dutch teachers, as part of their Master’s programme, developed a game that allows teachers to break free from their day-to-day affairs and reflect on futures by designing scenarios about the future of their school.  In this game-based approach the journey of scenario exploration is composed of seven steps.

 

 

 

Artikel voor de Social Publishers Foundation. Lees hier verder. 

Zukunftsscenarien: schulentwicklungsinstrument für Dialog und Innovation 

In einer sich standig andernden

Gesellschaft haben Verantwort- liche im Bildungswesen die Auf- gabe, sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen und daraus resul- tierenden Konsequenzen für das Schulwesen auseinanderzusetzen. Es versteht sich von selbst, dass Schulleitungen das nicht im Al- leingang tun können, sondern ihre Kollegien in diese Auseinanderset- zung einbeziehen müssen. Denn die Aufgabe moderner Schullei­ tungen ist es, die Partizipation an der Entwicklung zu öffnen.

Artikel voor het Duitstalige vakblad 'Lernende Schule'. Lees hier verder.