top of page

Verder lezen

Onderwijsreis en de scenariomethode

 

In de workshops van de Onderwijsreis wordt de scenarionmethode gebruikt. De scenariomethode is oorspronkelijk opgezet om te leren omgaan met toekomstige onzekerheden voor het bedrijfsleven. In deze methode verplaatsen de deelnemers zich naar de toekomst en zijn ze in staat hun gedachteproces los te maken van het huidige moment. Ze stellen zich voor hoe de toekomst eruit ziet en worden zich bewust van een aantal onzekerheden. Op basis van onzekerheden die een grote impact kunnen hebben op de toekomst, ontwerpen en onderzoeken ze een aantal mogelijke toekomstvarianten. Door verschillende mogelijke toekomsten in beeld te brengen, biedt dat beslissers een handvat om richting te geven aan een organisatie en om strategie en koers uit te zetten. Met name het stimuleren van een collectief leerproces maakt de scenariomethode interessant voor het onderwijs. Het doel van de scenariomethode is tevens het verbreden van het perspectief op toekomstige ontwikkelingen binnen het vakgebied, het beroepenveld of de samenleving en het toetsen van de aannames die ten grondslag liggen aan ideeën daarover. Het schrijven en presenteren van de toekomstscenario’s stimuleert bovendien de creativiteit en het kritisch denkvermogen en het ter discussie stellen van persoonlijke waarden en mentale modellen. De scenariomethode kent daarnaast een sterke interactieve structuur, zodat gedurende het hele proces de nadruk ligt op interactie en de opbouw van kennis via deze interactie (Benammer, Dale, Poortinga, Schwab & Snoek, 2006). 

 

Meer weten? Lees dan één van de  onderstaande artikelen over de Onderwijsreis!

Op Onderwijsreis: toeren door toekomstscenario's blijkt vruchtbaar 

Er is nog nooit onderwijs geweest dat zich niet heeft afgevraagd voor welke samenleving het opleidt.  Die vraag is van alle tijden. Toch lijkt het appel op toekomstvisie sterker dan ooit. Het zal te maken hebben met de veelheid aan grote vraagstukken, de ingewikkeldheid ervan, de snelheid waarmee ontwikkelingen zich aandienen en de zorg waarmee men die ontwikkelingen beziet. Klimaatproblematiek, globalisering, technologisering. 

 

Artikel in  het vakblad 'Van Twaalf tot Achttien'. Lees hier verder. 

Changing teacher perspectives: game-based scenario writing

A group of Dutch teachers, as part of their Master’s programme, developed a game that allows teachers to break free from their day-to-day affairs and reflect on futures by designing scenarios about the future of their school.  In this game-based approach the journey of scenario exploration is composed of seven steps.

 

 

 

 

Artikel voor de Social Publishers Foundation. Lees hier verder. 

Zukunftsscenarien: schulentwicklungsinstrument für Dialog und Innovation 

In einer sich standig andernden

Gesellschaft haben Verantwort- liche im Bildungswesen die Auf- gabe, sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen und daraus resul- tierenden Konsequenzen für das Schulwesen auseinanderzusetzen. Es versteht sich von selbst, dass Schulleitungen das nicht im Al- leingang tun können, sondern ihre Kollegien in diese Auseinanderset- zung einbeziehen müssen. Denn die Aufgabe moderner Schullei­ tungen ist es, die Partizipation an der Entwicklung zu öffnen.

Artikel voor het Duitstalige vakblad 'Lernende Schule'. Lees hier verder. 

Ruimte voor professionalisering

Binnen mijn team heb ik al een sessie gedaan en collega’s vonden het prettig om eens met een andere methode en andere vorm aan de slag te gaan. In de waan van de dag denk je toch vaak in mogelijk- en onmogelijkheden en deze methode trekt je daarvan los. Het verandert je mindset

en gaat net een stapje verder dan het denken in concrete en direct uitvoerbare plannen. Wij gaan de methode bijvoorbeeld gebruiken voor ons toekomstige teamplan.

Artikel in Carmel Magazine. Lees hier verder.

bottom of page