top of page

Nadenken over de toekomst van jouw organisatie... hoe werkt dat?

Met het adviestraject van de Onderwijsreis helpen wij je om woorden te geven aan jouw toekomstvisie. Hierbij gaan we in op de thema’s die voor jouw specifieke organisatie van belang zijn. Na dit adviestraject heb je een toekomstscenario geformuleerd dat past bij jouw organisatie en heb je handvatten om dit toekomstscenario te concretiseren.

 

De afgelopen jaren hebben we bij verschillende organisaties de Onderwijsreis begeleid.  Zo hebben wij bijvoorbeeld: 
 

  • Een team van havo bovenbouw docenten ondersteund met formuleren van een gezamenlijke visie op onderwijs;

  • Startende master studenten geholpen met het systematisch laten nadenken over het onderwijs en hen kennis laten maken met elkaar en elkaars ideeën;

  • Een groep PO leerkrachten scenario’s laten ontwikkelen over de invloed van digitalisering op het onderwijs en laten bepalen welke stappen ze kunnen zetten om in het meest wenselijke scenario terecht te komen;

  • Rondetafelgesprekken begeleid over de toekomst van het onderwijs.

  • Docenten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij een grote scholengemeenschap geholpen bij het opstellen van hun strategische meerjarenplan. 

Over deze workshop

Een workshop van de Onderwijsreis wordt op maat aangeboden. Voorafgaand gaan we altijd met elkaar in gesprek om de inhoud van de workshop af te stemmen. Gemiddeld duurt een workshop een dagdeel en meestal vindt deze op locatie plaats. Het aantal deelnemers kan variëren van 12 tot 100+. Er zijn veel verschillende varianten mogelijk.

Verslaglegging behoort bijvoorbeeld ook tot mogelijkheden. 

Ben je geïnteresseerd of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan zo snel mogelijk vrijblijvend contact met ons op. 

a9e6b2b7-9369-4c7f-8eb4-170564eb1c69.jpg
3d090d10-d14a-4b71-a795-52708a9360bc-3.jpg
6ce981ed-d55c-4cad-908c-1fe5d1a6abe1.jpg
eb3633d9-6bbf-4869-abee-0c9b757e20fe-2.jpg
0c9a81ab-4fa2-44fc-8822-b130d5757e82-3.jpg
c296217a-d444-4514-88a4-9ac70111b954.JPG
ba679b26-a565-4dea-92ef-145fce14b9b2.JPG
9fbd071a-4a4e-4301-83dc-5748054f2817.JPG
bottom of page